FUJISAN VIEW EXPRESS

Mt.Fuji 5th Pass

Mt.Fuji 5th Station Pass

Mt.Fuji 5th Station Pass

Mt.Fuji 5th Station Pass

To Passengers using Suica or PASMO card

รถไฟฟูจิโตซัง

Fuji-tozan Train

สถานีที่จอด
หยุดทุกสถานี

Fuji-tozan Train

การแต่งตกภายในแบบเรโทโมเดิร์นโทน จัดแต่งด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมจากธรรมชาติ เช่น ไม้ สิ่งทอ เท่าที่จัดแต่งได้.
มีการจัดวางที่นั่งที่หลากหลายสีสัน เช่น โซฟาหรือเก้าอี้ชมวิว มีมุมหลากหลาย เช่น มุมห้องสมุด หรือ เคาร์เตอร์.
สามารถชมฟูจิซัง แม้ว่าจะเดิน ยืน หรือนั่ง สามารถเพลินเพลิดกับการท่องเที่ยวที่สนุกสนานได้.
การใช้บริการรถไฟฟูจิโตซังนอกจากตั๋วรถไฟและตั๋วนั่งจำเป็นต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบริการ(ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ราคา200 เยน).
เมื่อ “ระบบคำนวนความจุ” แสดงลำดับความจุว่าเต็มแล้ว(ที่นั่งเต็ม) ก็จะทำการปิดรับผู้โดยสาร.
ลูกค้าที่ไม่ได้ทำการจองไว้ จะไม่สามารถขึ้นรถไฟได้.
ตั๋วสำหรับหนึ่งวัน จะมีการวางจำหน่ายภายในรถไฟ สถานีที่ขึ้นรถไฟ ขึ้นอยู่กับจำนวนเก้าอี้ที่ว่าง

รถไฟด่วนพิเศษฟูจิซัง

Fujisan Train

สถานีที่หยุดจอด
ข้อมูลสถานี สถานีสึรุบุนคาดัยงาคุมาเอะ ข้อมูลสถานี สถานีฟูจิซัง สถานีฟูจิคิวไฮแลนด์ สถานีคาวากุจิโค

Fujisan Limited Express

สามารถชมภูเขาไฟฟูจิที่งดงามได้จากหน้าต่าง.
จากโอสึกิถึงทะเลสาบคาวากุจิใช้เวลาในการขับรถประมาณ 45 นาที.
ทางเราได้จัดเตรียมห้องไวให้ เช่น ห้องส่วนตัว ห้องชมวิว.
เมื่อนั่งรถไฟคันนี้ จำเป็นต้องมีตั๋วรถไฟและตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ.

หมายเลข 1 (รถไฟชมวิว)
บริการตั๋ว เลือกที่นั่ง + ตั๋วรถด่วนพิเศษ + ตั๋วรถไฟ.
เพื่อใช้บริการหมายเลข1จะมีการจำหน่ายตั๋ว(200เยน)ตามจำนวนที่นั่งเท่านั้น เพื่อที่จะได้มีที่นั่งจึงไม่มีการเลือกที่นั่ง.
เป็นที่นั่งตามลำดับการมาถึง.

ที่นั่งชมวิว
สามารถนั่งชมวิวที่สวยงามได้จากด้านหน้าของหน้าต่างที่กว้าง.
※ที่ขบวนรถไฟ จะมีรถวิ่งผ่านด้านหลัง ไม่มีรถผ่านด้านหน้า.
เพลิดเพลินไปกับวิวสวยๆจากหน้าต่าง

ที่นั่งทั่วไป
ไม่มีข้อจำกัดใดๆในการขายทั้งสิ้น และในกรณีที่ไม่ได้นั่งด้วย .
ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็มีค่าใช้จ่ายพิเศษ.