FUJISAN VIEW EXPRESS

Mt.Fuji 5th Pass

Mt.Fuji 5th Station Pass

Mt.Fuji 5th Station Pass

Mt.Fuji 5th Station Pass

To Passengers using Suica or PASMO card

Sightseeing

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวรอบๆรถไฟสายฟูจิคิวโค.
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากมาย เช่น ทะเลสาบคาวากุจิ ภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น.

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น. มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร สามารถชมทัศนียภาพที่งดงามตลอดทั้ง 4 ฤดูของทะเลสาบฟูจิทั้งห้าที่และภูเขาไฟฟูจิ

ทะเลสาบคาวากุจิ

เป็นหนึ่งในทะเลสาบฟูจิทั้งห้าที่ถูกระบุไว้ในอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนะอิซุ.
มีเรือสำราญที่เป็นสไตล์รีสอร์ทแบบยุโรป

ศาลเจ้า ฟูจิอาซามะ

ศาลหลักที่ถูกเลือกให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่สำคัญ และถูกกล่าวกันว่าได้รับการฟื้นฟูจากทาเคดะ ชินเก็น.
จุดออกเดินทางของทางขึ้นภูเขาฟูจิโยชิดะ

เจดีย์ชูเร

ในสถานที่นี้ถูกเลือกเป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ชมวิวที่มีชื่อเสียงของฟูจิในแถบคันโต.
สามารถชมภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยม.
ฤดูใบไม้ผลิ สามารถถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิและซากุระได้

ฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji-Q Highland)

สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้า.
มีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ชิงช้าสวรรค์ และ เจ็ทคอสเตอร์.
โทมัส แลนด์ (Thomas Land) เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับครอบครัว

กระเช้าขึ้นชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนราม่า ที่ คาวากุจิโคะ

กระเช้าไฟฟ้าที่อยู่ที่ทะเลสาบคาวากุจิ.
เป็นสถานที่ตั้งที่เหมาะที่สุดสำหรับการดูวิวลงไปยังตีนเขาภูเขาไฟฟูจิ.
สามารถมองวิวทั้งหมดของทะเลสาบคาวากุจิได้