Mt.Fuji 5th Pass

Mt.Fuji 5th Station Pass

โอน / ค้นหาค่าโดยสาร

ตารางเวลา

Sightseeing

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวรอบๆรถไฟสายฟูจิคิวโค.
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากมาย เช่น ทะเลสาบคาวากุจิ ภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น.

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น. มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร สามารถชมทัศนียภาพที่งดงามตลอดทั้ง 4 ฤดูของทะเลสาบฟูจิทั้งห้าที่และภูเขาไฟฟูจิ

ทะเลสาบคาวากุจิ

เป็นหนึ่งในทะเลสาบฟูจิทั้งห้าที่ถูกระบุไว้ในอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนะอิซุ.
มีเรือสำราญที่เป็นสไตล์รีสอร์ทแบบยุโรป

ศาลเจ้า ฟูจิอาซามะ

ศาลหลักที่ถูกเลือกให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่สำคัญ และถูกกล่าวกันว่าได้รับการฟื้นฟูจากทาเคดะ ชินเก็น.
จุดออกเดินทางของทางขึ้นภูเขาฟูจิโยชิดะ

เจดีย์ชูเร

ในสถานที่นี้ถูกเลือกเป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ชมวิวที่มีชื่อเสียงของฟูจิในแถบคันโต.
สามารถชมภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยม.
ฤดูใบไม้ผลิ สามารถถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิและซากุระได้

ฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji-Q Highland)

สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้า.
มีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ชิงช้าสวรรค์ และ เจ็ทคอสเตอร์.
โทมัส แลนด์ (Thomas Land) เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับครอบครัว

กระเช้าไฟฟ้า ภูเขาคาจิคาจิ

กระเช้าไฟฟ้าที่อยู่ที่ทะเลสาบคาวากุจิ.
เป็นสถานที่ตั้งที่เหมาะที่สุดสำหรับการดูวิวลงไปยังตีนเขาภูเขาไฟฟูจิ.
สามารถมองวิวทั้งหมดของทะเลสาบคาวากุจิได้